His Master's Voice Band - foto

His Master's Voice Band

a cappella vocal group

Členové skupiny

[Klára] [Lenka] [Krize] [Houdík] [Pepa] [Kuba]
Podpůrný tým: [David] [Buklák]
Bývalí členové: [Alpa] [Honza] [Jana] [Han(ič)ka] [ostatní]

Vyberte si jméno.

Klára Jakšičová

Soprán, * 1994, členkou souboru od r. 2011.

HMVB: Foto Klára Jakšičová HMVB: Foto Klára Jakšičová

Věkem nejmladší členka souboru, v pořadí šestá sopranistka (původně alternující za Janu Haraštovou). Kromě zpěvu se věnuje hře na kytaru a violoncello, koncertuje v Táboře společně s Denisou Gyürkeovou pod krycím názvem Duo Glissando. Posluchačka Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka ve hře na violoncello a studentka italianistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Lenka Čechtická

Alt, * 1982, zakládající členka souboru

HMVB: Foto Lenka Čechtická

Šéfka komise pro jaterní klid. Hlasem soprán, alt či tenor s naprosto bezkonkurenčním rozsahem tří oktáv (kam se hrabe zbytek souboru), většinou tedy zpívá alt. Jediná dívka v pětici punktovatelů His Master's Voice Bandu.

Absolventka ZUŠ v Sezimově Ústí ve hře na klarinet a saxofon, bývalá členka sboru Gymnázia Tábor; hrála také v již zaniklých formacích Vintage, Animus Anima a VOT. Kromě His Master's Voice Bandu zpívá v Dominu a je členkou mezinárodního uměleckého sdružení Artn. Občanským povoláním projektantka ve stavební firmě, toho času na mateřské dovolené (viz také profil Pepy).

Eva „Krize” Křížová

Alt, manažerka, * 1977, členkou souboru od 2012

Velmi výkonná členka komise pro teambuilding a jaterní trénink, místopředsedkyně odboru personálních záloh. Členkou souboru se stala na podzim 2012 jako záskok za altistku Lenku a tenoristu Houdíka.

Absolventka Pražského dětského sboru (1983–1994); členka Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy (od roku 1997) a zpívající externistka činohry Národního divadla (od roku 2004). V minulosti se též podílela na projektech Pražských pěvců a sboru Artn. Profesí marketingová specialistka, toho času na mateřské dovolené.

Michal „Houdík” Houda

Tenor, * 1977, zakládající člen souboru

HMVB: Foto Michal Houda HMVB: Foto Michal Houda

Jako správný tenor zpívá vždy zásadně pod tónem (někdy i pod svým). Dramaturg, oficiální arytmik souboru a neoficiální tajemník uměleckého vedoucího.

Prošel standardním vzdělávacím procesem Lidové školy umění v Sezimově Ústí ve hře na klarinet, nicméně častěji hraje na kytaru (svým nezaměnitelným trash-folkovým stylem). Člen táborského Domina a pražského sboru Artn. Profesionální matematik (ekonometr), odborný asistent Ekonomické fakulty na Jihočeské univerzitě; aktivní pionýr a hlavní vedoucí letního tábora 19. pionýrské skupiny Tábor na Vávrovce.

Josef “Pepa” Čechtický

Baryton a bas, * 1983, zakládající člen souboru

HMVB: Foto Josef Čechtický HMVB: Foto Josef Čechtický

Hlavní punktovatel vzniku souboru, jeho umělecký vedoucí a šéf komise pro teambuilding a jaterní trénink. Jako umělecký vedoucí zařizuje všechno, například nábor nových zpěvaček. (S teambuildingem a náborem zpěvaček jde tak daleko, že se s jednou ze zpěvaček HMVB Lenkou rozhodli zapracovat na generačních zálohách. Nejmladší Hismástřice se jmenuje Maruška a narodila se 16. září 2010.)

Mezi lety 1989–2002 vystudoval oba cykly klasického klavíru v bývalé LŠU, později ZUŠ Oskara Nedbala v Táboře u Heleny Boučkové. V současné době je posluchačem oddělení kompozice a dirigování Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze ve třídě prof. Bořivoje Suchého. Vyučuje obor klavír na táborské ZUŠ Oskara Nedbala. Kromě toho působí jako lektor v projektu třídy malých skladatelů Malý Dvořák.

Vedle His Master's Voice Bandu vedl jako jeden ze sbormistrů Zpěvácký spolek Hlahol v Praze, zpívá v táborském komorním smíšeném sboru Domino, je členem mezinárodního uměleckého sdružení Artn a mezinárodního pěveckého sboru World Voices. Jako klavírista též hraje a umělecky vede táborskou skupinu Bucetuce Quartet (jazz, jazzrock). Klavír a další klávesové nástroje obsluhuje též v orchestru Swing Band Tábor.

Jakub „Smrk” Smrčka

Bas a baryton, * 1974, zakládající člen souboru

HMVB: Foto Jakub Smrčka HMVB: Foto Jakub Smrčka

Zpočátku umělecký vedoucí a ministr předkoncertní paniky, nyní ředitel a referent odpočinku mezi pokusy o intoxikaci organismu látkou C2H5OH.

Pěveckým sborům a jejich prostředí v podstatě propadl, v různých pěveckých sborech se pohybuje od roku 1989; mezi nimi významného místa požívá zvláštní český pěvecký sbor Bohemiachor. V lednu 2009 se stal navíc sbormistrem táborského komorního sboru Domino. Povoláním historik a ředitel Husitského muzea v Táboře, jinak teolog a jáhen Starokatolické církve.

Podpůrný tým

David Juráň

Zvukař

Mistr svého povolání, profesionální zvukař táborského Divadla Oskara Nedbala. Také bývalý baskytarista a kytarista v táborských kapelách Acoustic Impact a Vintage.

Petr Kukla (Buklák)

Choreograf a konferenciér, * 1977, členem podpůrného týmu od 2010

Jediný umělec s odpovídajícím titulem. Společně s His Master's Voice Bandem jste jej mohli poprvé spatřit na křtu profilové nahrávky African Fever v táborském Divadle Oskara Nedbala na podzim roku 2009. Od toho okamžiku byl již jen malý krok k dohodě o vzájemné spolupráci na choreografii vystoupení. Profesionální ředitel (své vlastní) poradenské firmy REGIO projekt.

Bývalí členové

Jan „Honza” Čechtický

Manager, beatbox a příležitostný bas, * 1984, člen souboru 2006–2013

HMVB: Foto Jan Čechtický

Jako manažer zařizuje pro His Master's Voice Band většinu koncertů; občas, zejména má-li čas chodit na zkoušky, pak se souborem i zpívá :–)

Mezi lety 1990–1996 vystudoval první cyklus klasického klavíru v bývalé LŠU, později ZUŠ Oskara Nedbala v Táboře u Heleny Boučkové. Po té se začíná věnovat hře na perkuse v dnes již neexistujícím uskupení Slunowrat; později se pod vedením Milana Cvígra začíná věnovat hře na bicí nástoje, na které hraje dodnes. Působil v kapelách Slunowrat, Vintage a Uncle's Band. Kromě His Master's Voice Bandu hraje v jazzovém BuCeTuCe Quartet, je bývalým členem pražského sboru Artn a působil též v táborském Dominu. Pracuje v táborské nemocnici.

Anna „Alpa” Nimrichtrová

Alt, * 1991, členkou souboru 2007–2014.

HMVB: Foto Anna Nimrichtrová

Zpívala poprvé na vánočním koncertě 2007 v kostele sv. Filipa a Jakuba v Táboře poté, co v srpnu prošla „konkursem“ při návštěvě členů His Master's Voice Bandu na letním táboře Vávrovka. Ze stejného tábora si rovněž přivezla svoji přezdívku Alpa. Kronikářka, komisařka pro čas konce zkoušek a zmocněnkyně pro styk s členy souboru …

Absolventka ZUŠ Oskara Nedbala v Táboře, bývalá členka dětského sboru Heleny Boučkové a sboru Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře. Studentka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Jana Haraštová

Soprán, * 1984, členkou souboru 2008–2011

HMVB: Foto Jana Haraštová HMVB: Foto Jana Haraštová

Ředitelka hlasové výchovy a zmocněnkyně pro styk s fanoušky. Řádnou členkou souboru až do svého odjezdu na dlouhodobý služební pobyt do zahraničí na jaře 2011.

Od roku 1990 do roku 2003 žákyně obou cyklů ve hře na klavír na ZUŠ Oskara Nedbala v Táboře u paní učitelky Lenky Svobodové, zároveň členkou dětského souboru Heleny Boučkové. Zpěvu se intenzivně věnuje od 14 let; její první učitelkou byla Karolína Bubleová-Berková. Navštěvovala hodiny zpěvu u Libuše Voběrkové, Ĺubice Dubkové a prof. Václava Zítky (Národní divadlo). Během vysokoškolských studií v Praze a ve Vídni byli jejími hlasovými a hudebními pedagogy prof. Iva Volavá a prof. Danieli Treffner. Bývalá členka táborských sborů Gymnázia Pierra de Coubertina a Domino. Od roku 2001 byla sólistkou orchestru Vojenské hudby Tábor, zrušené na podzim roku 2009. V současné době pracuje jako zástupce britské cestovní kanceláře ve Středozemí.

Hana „Han(ič)ka” Szolgayová

Soprán, * 1985, členkou souboru 2006–2010

HMVB: Foto Hana Szolgayová HMVB: Foto Hana Szolgayová

Zpočátku první altistka, později zpívala sopránové party po odchodu obou zakládajících sopranistek.

Absolventka ZUŠ Oskara Nedbala v Táboře a bývalá členka dětského sboru Heleny Boučkové. Zpívala také v táborském Dominu a příležitostně v pražském sboru Artn. Absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Bývalí členové: